De allra flesta sporter har någon form av poängräkning, men vissa är lite knepigare att förstå sig på än andra. I bowling kan man till en början tycka att spelets alla regler är svåra att förstå sig på, men här följer en beskrivning av hur man enklast räknar.

I denna sport pratar man om ”serier”, som är den beräkning man ser på skärmarna vid sin bana. En serie består av 10 eller 12 rutor. Man får två försök på sig för varje ruta att försöka slå ner alla tio käglor. Lyckas man på första försöket kallas det ”strike” och markeras med ett X. Vid dessa tillfällen behöver man inte ett till försök, och turen går över till nästa spelare. Får man ingen strike, men lyckas slå ner de sista käglorna vid andra försöket kallas det för ”spärr”. Detta markeras med ett snedstreck (/).

Poängvärde
Man får ett poäng för varje kägla man lyckas slå ner, men även en bonus om man skulle slå en strike eller spärr.

Den perfekta serien
Man kan som mest få 300 poäng i en serie, och för att uppnå detta behöver man lyckas med tolv strikar. Detta benämns också som ”en perfekt serie”.

Övertramp
I början av en bowlingbana finns en svart linje som man inte får gå över. Skulle man ändå göra det så ljuder en signal och ett F skrivs ner i protokollet. Man får alltså inga poäng oavsett hur många käglor man slagit ner. F:et symboliserar en miss, och de käglor som eventuellt står kvar kommer rivas ner och 10 nya ställs upp. Skulle man slå ner dessa 10 käglor räknas det som försök nr 2, alltså en spärr.

Just övertramp är kanske mest aktuellt under tävlingar, och är oftast inte det viktigaste när man är ute på en trevlig bowlingkväll med sina barn eller nära vänner.

Poängräkningen i bowling visas som sagt i nästan alla bowlinghallar och kallas datascoring. Det är dock klokt att man som bowlare tar sig tid att lära sig hur poängräkningen fungerar, främst för att det händer att den automatiska beräkningen ibland visar fel resultat.